Advies duurzame energie

Met het ontwerp van besturingssystemen voor duurzame energieopwekking en klimaatbeheersing heeft ondernemer Paul Caspers van ‘Paul Regelt energie’ een prima naam opgebouwd. Hij heeft de ervaring en kennis in huis om duurzame energiesystemen op innovatieve en integrale wijze aan elkaar te koppelen. Hij verstaat de kunst om nieuwe besturingssystemen te ontwerpen. Daarnaast is hij er bedreven in om uit bestaande installaties meer rendement te halen.

Duurzame focus op kostenstructuur

Het spreekt voor zich dat er aan het ontwerp en de ontwikkeling van duurzame energie-installaties en klimaatsystemen een flink prijskaartje kan hangen. Staar hier niet op blind. Een eenvoudige rekensom leert dat de investeringskosten slechts 25 procent van de totale kosten (inclusief exploitatie) in beslag nemen. Onderhoud, beheer, service en energiekosten bepalen driekwart van de kosten. In dit deel van de kosten valt een behoorlijke winst te maken. Paul Caspers van ‘Paul Regelt Energie’ maakt werk van periodiek onderhoud en beheer. Dankzij deze service is hij in staat om op tijd problemen te detecteren en te analyseren. En hij draagt zo nodig oplossingen aan voor een hoger rendement.

Samenwerken of afspraak maken?

Meer rendement halen uit duurzame energie- of klimaatsystemen? Maak een afspraak met Paul Caspers voor periodiek onderhoud en beheer van uw duurzame systemen. Bel (06) 54 25 32 69 of stuur een berichtje naar mail@paulregeltenergie.nl