Paul Caspers

GBS-vervanging

Waarom zou je een Gebouw Beheer Systeem (GBS) eigenlijk grondig onderzoeken of omzetten?

Tijdens de analyse, en in sommige gevallen omzetting, van een Gebouw Beheer Systeem komen kleine en grote zaken aan het licht waar (in de meeste gevallen) enorme energiebesparingen mee behaald kunnen worden, indien correct aangepakt uiteraard.

  1. Tijdens een data-analyse komen er bottlenecks aan het licht die opgelost kunnen worden.
    Bottlenecks zijn verstoringen binnen het gebouwbeheersysteem waardoor energie lijnen niet zuiver lopen en systemen niet optimaal werken. Door het oplossen van de bottlenecks wordt energieverlies teruggedrongen en dus op energie bespaard.
  2. Bij een vervanging van het gebouwbeheersysteem zijn energiebesparingen makkelijk te realiseren door het koppelen van de juiste systemen, op de juiste manier. Vaak zie ik dat in de jaren na de oplevering van een systeem er allerlei andere hard- en software gekoppeld worden aan het originele systeem. Wanneer dit niet op de juiste manier gebeurd, zijn systemen niet juist op elkaar afgestemd en verspilt dit veel energie. Het klinkt zo logisch, maar ik kom het zeer regelmatig tegen.
  3. Als de systemen dan weer optimaal ingericht zijn, nemen operationele beheerkosten dan ook snel fors af.
    Er zijn minder manuren nodig om hetzelfde comfort te realiseren en er loopt minder energie zomaar ergens weg. Daardoor nemen operationele inspanningen en dus kosten, snel af.
  4.  Tijdens deze processen komen storingen beter (en vaak ook sneller) aan het licht, met de juiste urgentie.
    Als je weet wat de bron van de storing is, kun je deze storing dan ook oplossen. Hierbij is het cruciaal dat het totaaloverzicht van de energiestromen juist in kaart is gebracht. Op het moment dat er een goed overall schema is, zijn de storingen op de juiste plek op te lossen. Dit levert vrijwel altijd ruime besparingen op.

En daar krijgen we allemaal energie van!

Paul Caspers

De huidige regeltechniek markt

Van de week zag ik het weer: een enorme lap met vacatures waarin organisaties dringend op zoek zijn naar ervaren regeltechnicus. Waarom is dat toch? Wij hebben toch het mooiste vak van de wereld?

De processen zijn m.i. niet veel ingewikkelder dan vroeger maar wel zie ik dat het kennisniveau van veel technische mensen veel minder ver ontwikkeld is dan vroeger.

Creëer mogelijkheden voor de ‘nieuwe’ systeemmannen

Deze mensen zouden we natuurlijk kunnen helpen door regeltechnische onderdelen te vergemakkelijken met o.a. goede storingsoverzichten. Daardoor belasten we de nieuwe generatie regeltechnicus veel minder. Creëer mogelijkheden voor de ‘nieuwe’ systeemmannen zodat hun werk makkelijker wordt en zij minder in de weerstand staan. Een grote bekende installateur heeft mij recent gevraagd of ik hen wil helpen om tijdens de nieuwbouw al meer aan de commissioning kant voor te bereiden, zodat als het project overgaat naar status operationele maintenance het vlekkeloos overloopt. Door dit soort initiatieven hebben de mensen die het project daarna moeten overnemen, ook veel minder problemen.

Mensen willen geen zorgen meer hebben

De insteek van éen van de grootste aanbieders van GBS-systemen is ook dat mensen zich niet meer zorgen hoeven te maken over de werking van een luchtbehandelingskast, want dat heeft deze aanbieder al helemaal uitgekristalliseerd. De eindgebruiker hoeft alleen nog de intelligente onderdelen samen te stellen. Mensen gaan tegenwoordig niet meer door totdat ze iets helemaal begrijpen en dat is dan waar ik er in stap. Daar kan ik mensen namelijk heel goed mee helpen. En daar krijg ik weer energie van!

Vraag blijft wel: waar halen we over 10 jaar de mensen vandaan die de intelligente onderdelen ontwikkelen?

Paul Caspers

Al dat gepraat over een slim gebouw…

In deze tijden van mobiele communicatie en altijd en overal bereikbaar zijn verschuiven de verwachtingen die we van mensen en organisaties hebben. Waar men vroeger als men storingsdienst had, met een pieper rondliep en niet te ver van een telefoon vandaan kon zijn, zijn er tegenwoordig allerlei mobiele applicaties te vinden die ons helpen met het in ieder geval tijdelijk oplossen van storingen. Een trend die alleen maar door gaat zetten de komende jaren.

Trend: communiceren op afstand

Een andere trend in onze branche is het communiceren op afstand met elkaar en met onze systemen. Jaren geleden zag ik deze trend al en heb ik een tool ontwikkeld waarmee ik systemen enige tijd op afstand kon meten en de data kon registreren. Zo kon ik over een periode data verzamelen en betere kwaliteitsverbeteringen voorstellen aan mijn opdrachtgevers. Die verbeteringen resulteren dan in een meer geoptimaliseerd systeem en dat betekent altijd besparen!

Mijn eigen systeem gebruik ik nog steeds veelvuldig bij mijn opdrachtgevers en langzamerhand zie ik ook andere, mooie oplossingen op de markt verschijnen die hier op aansluiten. Deze oplossingen gebruiken internet-technologie om energieoptimalisatie te automatiseren door data uit de gebouwen te halen.

Data-veiligheid

Deze trend brengt natuurlijk ook wel weer nieuwe vraagstukken met zich mee die o.a. gaan over data-veiligheid. Hoe werkt dat nou? En wie is de eigenaar van deze data? In mijn optiek blijft de gebouw-eigenaar altijd eigenaar van de data. Zij stellen de data namelijk altijd beschikbaar aan externen. Maar als zij besluiten om naar een andere partij over te stappen is de data nog altijd van hen. Dus lijken zij mij de logische data-beheerder. Maar goed, de jurisprudentie zal hier de komende jaren nog goede uitspraken over moeten doen.

Maar wat is nou eigenlijk het doel van het gebruik van die gebouw data?

Je hebt het nodig om te kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Je beheert, je monitort en je optimaliseert. Drie zeer belangrijke stappen die ik eerder al eens beschreef en waar ik maar op blijf hameren. Met de bestaande systemen optimaliseerden we het gebouwbeheer altijd door achteruit te kijken, naar wat er al is gebeurd. Met de systemen die nu gaan komen, gaan we juist vooruit kijken. Door te voorspellen wat er gaat gebeuren, een komende hittegolf of zeer fluctuerende temperaturen kun je alvast gaan voorkoelen of -verwarmen. Daar liggen tal van mogelijkheden!

Slim gebouw creëren

Als je je energie optimalisatie automatisch kunt gaan voorspellen, kun je een echt slim gebouw gaan creëren. Een gebouw dat bijvoorbeeld op basis van lokale weersvoorspellingen niet alleen je energiegebruik optimaliseert, maar die ook ‘s-ochtends al kan bepalen op welke plek in het gebouw je je medewerkers het beste een bureau kunt toewijzen omdat de zon ‘s-middags op de andere kant van het gebouw schijnt. Op die manier weet je gebouwsysteem ’s-ochtends al dat hij ‘s-middags aan die kant moet gaan koelen, omdat de medewerkers het daar warm kunnen gaan krijgen.

En als je weet aan welke kant van je gebouw je je medewerkers moet plaatsen, weet je ook aan welke kant je je schoonmaakrooster kunt optimaliseren. En daar kan ik nog veel meer facility optimalisaties bij bedenken.
Uiteindelijk krijg je dan niet alleen een optimalisatie van je energieverbruik, maar ook een optimale inzet van al je andere gebouw-resources. En als je dat kunt, kun je flink gaan besparen!

Hulp nodig? Ik geef je graag advies!

Op dit moment zet ik een aantal van deze nieuwe voorspellende systemen in. De voorlopige resultaten zien er goed uit. Op naar een energiezuinige toekomst! Wil je meer weten? Bel 0654253269 of stuur een berichtje naar mail@paulregeltenergie.nl, dan praten we snel verder.

Paul Caspers

Bouwfase-data: begin er op tijd aan!

In de commissioning-fases van een project doorloop ik het regeltechnische proces en controleer ik op gezette tijden of de aannemers hun werk goed doen. Bij renovatieprojecten loop ik er dan 9 van de 10 keer tegenaan dat er geen gebundelde data aanwezig is. De gegevens van de oude installatie performance is niet bekend, of te ver verspreid door het gebouw aanwezig. Dit is niet uniek voor een gebouw, ik zie het eigenlijk dagelijks, maar wel de grootste uitdaging waar ik regelmatig weer tegen aan loop.

Data tijdens de bouw gestructureerd vastleggen

Regelmatig krijg ik de vraag hoe dat toch komt? De data is tijdens de bouwfase niet zo belangrijk, dat komt pas bij de exploitatie-fase aan de orde. Hier ligt dan ook direct mijn eerste advies; zorg dat deze data tijdens de bouw al gestructureerd vast komt te liggen, zie dit als een extra commissioning-fase.

Stappenplan

Het eerste wat er moet gebeuren als ik bij een project kom waar het nog niet op orde is, is om uit alle hoeken en gaten van het gebouw de data te verzamelen. Daarbij gaan we dan op zoek naar alles wat beschikbaar is rondom de luchtbehandeling, verwarming en koeling. Daarna dient de data geordend en geanalyseerd worden.

We hebben dan een idee hoe het proces overall in elkaar steekt. Belangrijker wellicht nog, we hebben ook al een eerste inzicht waar in het proces verstoringen plaatsvonden. Dit is belangrijke input voor de beslissingen rondom o.a. de keuze van toekomstige inzet van nieuwe techniek, leveranciers en het koppelen van de diverse systemen.

De toegevoegde waarde

Mijn toegevoegde waarde in zo’n project is dat ik het op orde hebben van deze data heel belangrijk vind; niet alleen om de data compleet te hebben, maar ook om de data te begrijpen. Daarbij vertaal ik alle input naar een overall schema om inzichtelijk te krijgen hoe de processen van lucht, verwarming en koeling in elkaar steken. Dit geeft dan weer duidelijkheid voor de toekomst. Verstoringen in systemen kunnen dan herleid worden binnen het overall schema en op basis daarvan adviseer ik opdrachtgevers weer waar men structurele problemen in de toekomst kan gaan voorkomen. En dat levert geld op!

Inzicht in zwakke plekken van je gebouw

Deze data levert nog andere interessante input; het geeft namelijk inzicht waar de zwakke plekken in je gebouw zitten. Met alle vormen van het nieuwe werken, zijn mensen binnen een gebouw veel mobieler. Men werkt dan weer hier, dan weer daar. Tegelijkertijd verwacht men wel dezelfde minimale comfort standaarden. De data geeft inzicht in welke handelingen er verricht moeten worden, voordat het gebouw die mobiliteit van de mensen ook echt aankan.

Een geweldig voordeel van dit proces is dat je aan het eind de juiste interne koppelingen gemaakt hebt en je tot wel 20% energiebesparing kunt doorvoeren. Begin er dus vandaag nog aan!

Hulp nodig? Ik geef je graag advies!

Mijn advies aan iedereen is dan ook: zorg dat je je (historische) data bij elkaar hebt staan en dat je die data begrijpt. Elk gebouw dat groter is dan 5.000m2 zou deze informatie standaard in kaart moeten hebben. Ontbreekt die kennis op dit moment nog? Bel me dan! Zorgen we er samen voor.

Paul Caspers

De top 3 knelpunten bij WKO

Het ontwerp en de besturing van duurzame energie-installaties is maatwerk. Een kleine kink in de kabel heeft verstrekkende gevolgen voor het rendement. Presteren uw installaties wel naar wens en behalen ze het maximale rendement? Niet alleen een kritische blik op het ontwerp van de installatie is belangrijk, maar het is ook goed om regelmatig uw besturing en het functioneren daarvan goed onder de loep te nemen. Inzicht in de performance van het systeem werkt verhelderend. Soms presteert een gebouw al veel beter met een aantal kleine aanpassingen in de besturingssoftware.

Dus graag motiveer ik je om eens naar de volgende situaties te kijken:

Punt 1: Naadloze overgang van situaties

Bij systemen met warmte/koude bronnen, warmtepompen, ketels, droge koelers en warmte-invang zijn verschillende situaties mogelijk om warmte en/of koude te leveren. We willen het liefst gebruik maken van de ‘gratis’ warmte en koude uit de lucht. Wanneer er een tekort ontstaat worden de andere energie-opwekkers zo optimaal mogelijk ingezet. Je kunt je voorstellen dat er in dit systeem meerdere situaties kunnen voorkomen. Deze situaties dienen naadloos in elkaar over te gaan, zodat de gebruiker geen hinder ondervindt. Vaak komt er bij de overgang van de situaties een onwenselijke koude- of warmtedip voor. Controleer daarom regelmatig in je gebouwbeheersysteem of de instellingen hiervoor wel goed zijn ingeregeld.

Punt 2: Energie- en flow balans in de bronnen

In systemen met warmte/koude opslag (WKO) is het van belang dat in de bodem zowel de energiebalans als de flowbalans op orde zijn. Hier wordt door de Provincie op gecontroleerd en op gehandhaafd. De juiste inzet van de koude c.q. warmtebron, in combinatie met de regeling, is hierin bepalend. Vaak zie ik dat de energiebalans en flowbalans scheefliggen. Door een juiste inzet van de bronnen met een goede delta T vermindert de flow-onbalans. Door een laag temperatuurverschil (delta T) wordt er (te) veel water verpompt. Dit kan leiden tot flow-onbalans. Tevens slijten de pompen hierdoor eerder. Naast de balans zijn er dus ook instandhoudingskosten te verminderen. Mijn advies is om regelmatig te controleren of de uitvraag nog wel in balans is.

Punt 3: Warmte- en koelvraag

Bij WKO-installaties bepaalt de gebruiker of er gekoeld of verwarmd gaat worden. Wanneer de gebruiker de wamte- en koude vraag niet op een juiste wijze regelt, zal de WKO-installatie te vaak in warmte- of koelvraag, draaien. Dit veroorzaakt net als bij punt 2 hogere energiekosten en hogere instandhoudingskosten dan nodig. De levensduur van de componenten worden hiermee aanzienlijk verkort. Hieruit blijkt dat het totale systeem, zowel gebruiker als opwekker, naadloos op elkaar afgestemd dient te zijn. Aan jou de schone taak om hiervoor te zorgen!

Paul Caspers

3 tips voor energie optimalisatie

Al meer dan 28 jaar loop ik rond in de wereld van meet- en regeltechniek. Ik heb al vele verschillende installaties van dichtbij gezien en toch, er blijft genoeg te leren. Genoeg uitdagingen in de wereld van meet- en regeltechniek, maar waar ik mij vaak over verbaas is dat het meestal de kleine dingen zijn die een snel rendement opleveren. Daarom deel ik graag een paar tips met je:

Tip 1: Check je instellingen

Van de parameters in de software, de invulling van tijdschakelprogramma’s, de PID-regelaars van pompen en de regelafsluiters. Door verkeerder instellingen wordt onnodig veel energie verbruikt. Door instellingen te optimaliseren sluiten de verschillende energie-opwekkers beter op elkaar aan. Via locatiedetectie is bekend hoeveel personen zich in een ruimte bevinden. Hierop kan de energielevering worden aangepast en overige diensten(logistiek) geïntegreerd worden.

Tip 2: Minimaliseer gelijktijdig verwarmen en koelen van je gebouw

Aan de ene kant van het gebouw staat de verwarming aan terwijl aan de andere kant van het gebouw de koeling zijn werk doet. Door je instellingen goed door te nemen en daar waar nodig te wijzigen, is veel voordeel te halen. Doet hetzelfde met je gebouwbeheer software. Optimaliseer deze en je energierekening kan omlaag. Integreer bijv. de zonnewering in de totale besturing zodat in de winter de zon het gebouw ‘gratis’ opwarmt en in de zomer de warmte buiten blijft.

Tip 3: Werk met de naadloze overgang van de seizoenen

In Nederland is het 80% van de tijd tussenseizoen. Dit betekent dat het niet echt warm, maar ook niet echt koud is. In deze periodes komt het vaak voor dat er in een gebouw ’s ochtends verwarmd wordt en vervolgens ’s middags de koeling aan gaat. Het is zonde van de gebruikte energie wanneer hierdoor de ochtendwarmte weggekoeld wordt. Door beter af te regelen kunnen goede 1e stappen gemaakt worden. Het integreren van een weer voorspellende regeling helpt je dit nog vaker te voorkomen en daarmee zie je echt een verschil in je energierekening.